Pracovná zdravotná služba: Vzhľadom na zavedené protiepidemické opatrenia vrátane mimoriadnej situácie v SR a na základe odporúčaní hlavného hygienika o obmedzenom kontakte ľudí, z karanténnych dôvodov nebudeme vykonávať preventívne prehliadky až do odvolania.
Preventívne prehliadky vzhľadom na celospoločenskú situáciu znesú odklad.

Je to nevyhnutné opatrenie v celospoločenskom záujme na zastavenie šírenia epidémie COVID-19!

Za pochopenie ďakujeme.

Vrámci karanténnych opatrení žiadame pacientov aby pred každou návštevou ambulancie volali na tel.č. 036/6379 550. Všetko čo sa dá vybavíme telefonicky v čase od 8:00 do 12:00!

Objednávka BEMER
0