Kontaktujte nás

Lekár: MUDr., JUDr. Eva Nemčoková
Ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých a pracovného lekárstva
Sestra: Monika Pecková
036 / 6379 550
Pracovná zdravotná služba
Administratívny pracovník: Elena Balážová
036 / 6221 044
Terapeuticko-liečebná ambulancia
Sestra: Mária Gašparecová
0915 769 988
SNP 19, 934 01 Levice
036 / 6379 550
medes@medes.sk
https://www.medes.sk
Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať