Ambulancia

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Terapeuticko-liečebná ambulancia

Estetická dermatológia

Pracovná zdravotná služba

Pracovnú zdravotnú službu je povinný na svoje náklady zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov.

Náš Team

MUDr., JUDr. Eva Nemčoková

MUDr., JUDr. Eva Nemčoková

VŠEOBECNÝ LEKÁR

Monika Pecková

Monika Pecková

SESTRA

Elena Balážová

Elena Balážová

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

Kontaktujte nás

  • SNP 19, 934 01 Levice
  • 036 / 63 79 550
  • medes@medes.sk
  • https://www.medes.sk