Špecializácia: všeobecný lekár pre dospelých
Lekár: MUDr., JUDr. Eva Nemčoková
Zdravotná sestra: Mgr. Renata Nádaždyová
Tel.: 036/6379 550 - sestra

VII Obvod:  Ul. M.R. Štefánika - nepárne, Obec Podlužany
a podľa slobodnej vôle pacienta

Objednajte sa online!

Do našej ambulancie sa môžete objednať z pohodlia domova cez systém eČasenka

Zmluvné poisťovne:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Prístrojové vybavenie:

 • EKG
 • CRP prístroj
 • FOB test
 • TK HOLTER
 • SPIROMETER
Vybavenie v rámci zákonných štandardov ambulancie praktického lekára pre dospelých.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých vykonáva:

 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
 • diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • základné vyšetrenia
 • odbery materiálu na hematologické, biochemciké, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • infúzna liečba
 • očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia...)
 • kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
 • dispenzarizácia chronicky chorého klienta
 • objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG...)
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného pasu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie konzultácia s výsledkami vyšetrení, nálezmi od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých poskytujeme štandardný a nadštandardný systém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Každý poistenec má nárok na preventívne vyšetrenie podľa zákona.

Ak sa klient rozhodne využívať nadštandardný systém pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti, uhrádza nadštandardné poplatky.

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých klient hradí poplatky za zdravotnícke výkony nehradené zdravotnými poisťovňami.

Cenník ambulantných výkonov

NázovCena
Lab.vyšetrenie na kozmetické účely/odber 30,00 €
Odber krvi na žiadosť pacienta 10,00 €
Očkovanie mimo povinného očkovania 10,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre zamestnávateľa / Posúdenie zdrav. spôsobilosti 25,00 €
Vystavenie návrhu na umiestnenie v zariadení soc. starostlivosti 10,00 €
Vystavenie zdravotného preukazu 10,00 €
Vyšetrenie pred odchodom do cudziny 30,00 €
Vyšetrenie na vodičský preukaz 25,00 €
Vyšetrenie na zbrojný preukaz 30,00 €
CRP 5,00 €
FOB Test 7,00 €
EKG záznam + popis na žiadosť pacienta 10,00 €
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín 15,00 €
Vyšetrenie na žiadosť pacienta v domácom prostredí v pracovné dni + cestovné za 1km - €
Vyšetrenie na žiadosť pacienta v domácom prostredí v dňoch pracovného pokoja cestovné za 1km - €
Komplexné vyšetrenie pred apl. očkovacej látky nehradenej zo ZP pac., pred cestou do zahr. a pod 20,00 €
Odborná konzultácia na žiadosť pac. každých 10 min. 10,00 €
Odbery biolog.materiálu na žiadosť pac., alebo v prípade že odber neindikoval všeobecný lekár (bez žiadanky) 5,00 €
Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 10,00 €
Vystavenie náhradných tlačív pri strate a storne PN, pri strate receptu 5,00 €
Vystavenie PN pre EÚ 5,00 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hod. od požiadania (nadštandard) 10,00 €
Overovanie a kopírovanie nálezov / 1 strana 1,00 €
Poplatok za nenahlásenie zmeny v ZP (návrat z EÚ) Eur/ každý mesiac 2,00 €
Ošetrenie neprísl. pacienta / žurnálna služba 20,00 €
Vyšetrenie moču na žiadosť  pacienta 1,50 €
Vyšetrenie glykémie na žiadosť pacienta 2,00 €

MUDr., JUDr. Eva Nemčoková

všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Eva Nemčoková

Poskytuje odbornú diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci všeobecného lekárstva pre dospelých a pracovného lekárstva. V našej ambulancii je tiež možnosť podstúpiť vyšetrenie a liečbu v odbore estetickej dermatológie.

Ordinačné hodiny

Ambulancia

Ambulancia pre ZF

Ambulancia pre zamestnancov ZF Slovakia a.s. v priestoroch ZF je v pondelok, stredu, štvrtok od 12:30 do 15:00.

Info

Na odber krvi sa prosím objednať na t.č.: 036/ 6379 550