V rámci karanténnych opatrení žiadame pacientov aby pred každou návštevou ambulancie volali na tel.č. 036/6379 550. Všetko čo sa dá vybavíme telefonicky v čase od 8:00 do 12:00!

Špecializácia: všeobecný lekár pre dospelých
Lekár: MUDr., JUDr. Eva Nemčoková
Zdravotná sestra: Monika Pecková
Tel.: 036/6379 550 - sestra

VII Obvod:  Ul. M.R. Štefánika - nepárne, Obec Podlužany
a podľa slobodnej vôle pacienta

Ordinačné hodiny

Pondelokodberyordinačné hodinyobedordinačné hodiny – amb. ZF Sachs, administratívaUtorokodberyordinačné hodinyobedord. hodiny, administratívadoplnkové ordinačné hodinyStredaodberyordinačné hodinyobedordinačné hodiny – amb. ZF Sachs, administratívaŠtvrtokodberyordinačné hodinyobedordinačné hodiny – amb. ZF Sachs, administratívaPiatokodberyordinačné hodinyLPKobed 
Deň6:307:008:009:0010:0011:0011:3011:30 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:00

Objednajte sa online!

Do našej ambulancie sa môžete objednať z pohodlia domova cez systém eČasenka

Predpísanie receptu online!

E-Recept si môžete vybaviť online z pohodlia domova cez systém E-časenka.

V prípade preskripčne obmedzených liekov (lieky viazané na určitú odbornosť lekára), musí byť platné doporučenie a vaša zdravotná karta na ambulancii. V opačnom prípade bude recept označený ako zamietnutý z našej strany.

Zmluvné poisťovne:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Prístrojové vybavenie:

 • EKG
 • CRP prístroj
 • FOB test
 • TK HOLTER
 • SPIROMETER
Vybavenie v rámci zákonných štandardov ambulancie praktického lekára pre dospelých.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých vykonáva:

 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
 • diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • základné vyšetrenia
 • odbery materiálu na hematologické, biochemciké, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • infúzna liečba
 • očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia...)
 • kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
 • dispenzarizácia chronicky chorého klienta
 • objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG...)
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného pasu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie konzultácia s výsledkami vyšetrení, nálezmi od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých poskytujeme štandardný a nadštandardný systém pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Každý poistenec má nárok na preventívne vyšetrenie podľa zákona.

Ak sa klient rozhodne využívať nadštandardný systém pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti, uhrádza nadštandardné poplatky.

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých klient hradí poplatky za zdravotnícke výkony nehradené zdravotnými poisťovňami.

MUDr., JUDr. Eva Nemčoková

všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Eva Nemčoková

Poskytuje odbornú diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci všeobecného lekárstva pre dospelých a pracovného lekárstva. V našej ambulancii je tiež možnosť podstúpiť vyšetrenie a liečbu v odbore estetickej dermatológie.

Ordinačné hodiny

Ambulancia

Ambulancia pre ZF

Ambulancia pre zamestnancov ZF Slovakia a.s. v priestoroch ZF je v pondelok, stredu, štvrtok od 12:00 do 15:00.

Info

Na odber krvi sa prosím objednať na t.č.: 036/ 6379 550

Novinky

Nechajte si predpísať lieky cez E-časenku.

E-Recept si môžete vybaviť online z pohodlia domova cez systém E-časenka.

V prípade preskripčne obmedzených liekov (lieky viazané na určitú odbornosť lekára), musí byť platné doporučenie a vaša zdravotná karta na ambulancii. V opačnom prípade bude recept označený ako zamietnutý z našej strany.